Wynik pisemnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej części działek nr 105/2 obręb 86 i 1/38 obręb 273 położonej przy Kąpielisku Gdańsk Stogi, ul. Wydmy 1 w Gdańsku wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami z przeznaczeniem na działalności: gastronomiczno-noclegową, handlową, sportowo-rekreacyjną oraz inne działalności towarzyszące na okres 25 lat.

Pisemny przetarg nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 20 października 2023 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 16 listopada 2023 roku, z chwilą podpisania protokołu.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy

firmę OMEGA 3MY Sp. z o.o. z zaproponowaną stawką 1,23 zł/m2netto.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie