Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 2 marca 2022 roku  złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę złożoną przez:

Dariusza Borcowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Studio Sylwetki Forfit Dariusz Borcowski” – Gdańsk, ze stawką czynszu za 1 m2/m-c netto: 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie