Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, działka nr 584/3, obręb 12 o pow. 2796 m2, położonej przy ul. Abrahama 38, 80-307 Gdańsk, w postaci kortów ziemnych, na okres do 3 lat nie wpłynęła żadna Oferta w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 sierpnia 2022 roku do godziny 10.00.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie