Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 2224 m2, stanowiącej odpowiednio część działki nr 143/17, obręb 91, położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej na parking samochodowy, na okres do 3 lat nie wpłynęła żadna Oferta w wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 października 2022 roku do godziny 10:00.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie