Gdański Ośrodek Sportu informuję, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 9 maja 2023 roku, złożonych w GOS na dzierżawę części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową położonych w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalet publicznych, na okres do 2 lat, do zawarcia umów dzierżawy wybrano niżej wymienione podmioty:

Wejście na plażę Nr 75

Paweł Glanert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PABLO” Paweł Glanert w Gdańsku ze stawką czynszu w wysokości: 23,99 zł za m2/mc netto.

Wejście na plażę Nr 78

Paweł Glanert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PABLO” Paweł Glanert w Gdańsku ze stawką czynszu w wysokości: 22,99 zł za m2/mc netto.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie