Wynik konkursu na wynajem miejsca o pow. 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do 3 lat

Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 31 października 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na okres do trzech lat, do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę firmy:

Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal z siedzibą w Luboniu,

ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto: 27,03 zł.