Wynik konkursu na dzierżawę nieruchomości gruntowej – terenu plaży w Gdańsku, przeznaczony do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowej – terenu plaży w Gdańsku, stanowiący własność Skarbu Państwa, wydzierżawiony Gminie Miasta Gdańska oraz przekazany w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, przeznaczony do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych.