Wynik III Konkursu ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 22 października 2019 r. złożonych w GOS na najmem wolnych godziny publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku, do zawarcia umowy najmu został wybrany niżej wymieniony podmiot:

SPORT KLUB TENISOWYCH ASÓW, ul. Chopina 27, 51-609 Wrocław, na niżej wymienione jednostki:

 W tygodniu

Poniedziałek – godz. 15:30 do 17:00 – 7 jednostek;
Wtorek          – godz. 15:30 do 17:00 – 4 jednostki;
Środa             – godz. 15:30 do 17:00 – 7 jednostek;
Czwarte         – godz. 15:30 do 17:00 – 5 jednostek;
Piątek            – godz. 15:30 do 17:00 – 6 jednostek;
Razem                                               29 jednostek

 W weekend

Sobota           –  godz. 09:30 do 12:00 – 1 jednostka.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie