W dniu 27 września 2022 roku II przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, przeznaczonego na działalność gastronomiczną z miejscami noclegowymi, na okres do 3 lat, zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy DOM SPORTOWCA ROKO Sp. z. o.o. za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej
w górę do pełnego złotego czyli 16,00 zł netto, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie