W dniu 8 grudnia 2023 roku odbył się II przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych – znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na okres 3 lat zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

 

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy Plech Sport Agency Krystian Plech, za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 17,00 zł netto za m2/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie