Wynik II przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm, 80-807 Gdańsk przy ul. Chałubińskiego 13, na okres 3 lat.

W dniu 22 stycznia 2020 roku przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres 3 lat wygrał ze stawką 18,- zł netto za 1 m²/mc Piotr Radzewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RADZEWICZ PIOTR – Suwałki.