W dniu 4 stycznia 2024 roku odbył się II przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego nr 31- pomieszczenie biurowe, znajdującego się na terenie Pływalni Chełm w Gdańsku, na okres 3 lat zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy Ośrodek Szkolenia Kierowców Piąty Bieg Mikołaj Cimaszkiewicz, za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 17,00 zł netto za m2/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie