Wynik II przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 14 Zespół odnowy biologicznej znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsku, na okres 3 lat.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku odbył się II przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 14 Zespół odnowy biologicznej  znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsku, na okres 3 lat i zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy „RE-FORMA Maciej Karwacki – spółka cywilna ” za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 15,- zł netto za 1 m²/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie