Wynik II przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsku, działka nr 4/5 obręb 212S, na okres do 3 lat.                                        

W dniu 26 marca 2019 roku odbył się II przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsku, na okres do 3 lat zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy „Pirania Prince Robert Pawłowski” za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 15 zł netto za 1 m²/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie