Wynik II Konkursu ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 01 października 2019 r. złożonych w GOS na najmem wolnych godziny publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku, do zawarcia umowy najmu został wybrany niżej wymieniony podmiot:

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 im. Jana Pawła II, Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – w ilości 20 jednostek części boiska.

Oferent zostanie zaproszony drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie