Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajmu miejsca o łącznej powierzchni 5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na okres do 3 lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za 1 m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 10,90 zł.

Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A.
Nr 46124012681111001038604109
przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 1000.

Warunki najmu miejsc pod ustawienie automatów sprzedażowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków Najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania Warunków najmu bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (4,71 MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie