Gdański Ośrodek Sportu informuje, że warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 414 m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 42 m2, zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego na części działek nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku na działalność  gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich od dnia 1 maja do dnia 30 września 2023 i 2024 roku zostają unieważnione.

Stwierdzono rozbieżność pomiędzy minimalną stawką dzierżawy za 1 m2 /mc gruntu, bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wskazaną w warunkach dzierżawy stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2023 Dyrektora GOS z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia warunków oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 414 m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 42 m2, zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego na części działek nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku na działalność gastronomiczną na okres dwóch sezonów letnich od dnia 1 maja do dnia 30 września 2023-2024, a minimalną stawką dzierżawy za 1m2/mc gruntu wskazaną w ogłoszeniu o przeznaczeniu w/w nieruchomości na dzierżawę, zamieszczoną na stronie internetowej GOS. Warunki określają stawkę minimalną w wysokości: – 16,54 zł za 1 m2 /mc (netto) – za nieruchomość gruntową zabudowaną, natomiast treść ogłoszenia wskazuje na stawkę – 16,52 zł za 1 m2/mc,

W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania i ponownym jego ogłoszeniu po usunięciu w/w rozbieżności. Oferty złożone nie były przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie