Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacji stawki czynszu na najem odcinków Nabrzeża VIII w Gdańsku przy Zielonej Bramie składającego się z trzech odcinków o długości 40 mb każdy, przeznaczonego na działalność: turystyczne przewozy pasażerskie

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych odcinków Nabrzeża VIII w Gdańsku przy Zielonej Bramie składającego się z trzech odcinków o długości 40 mb każdy oznaczonych odpowiednio VIII – 1A, VIII – 1B i VIII – 1C, przeznaczonego na działalność: turystyczne przewozy pasażerskie z możliwością prowadzenia działalności towarzyszącej na okres do 20 lat
– właściciel nabrzeża – Gmina Miasta Gdańska
– administrator nabrzeża – Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
Przeznaczone do wynajmu odcinki Nabrzeża VIII zajmują do dnia 31 grudnia 2018 roku dotychczasowi najemcy: Żegluga Gdańska Sp. z o.o. (2 odcinki) i DARKRIS TRAVEL S.C. Gdynia (1 odcinek).

1. Nabrzeże VIII – odcinek Nr VIII – 1A
a) długość nabrzeża – 40 mb
b) opis techniczny: przyłącze energetyczne 63 A z gniazdami na wtyki 4- stykowe z płaskimi bolcami, przyłącze wodne.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 3 zł.
Wysokość wadium: 11.040 zł.

Termin i miejsce licytacji: 11 maja 2018 roku o godz. 10:00, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

2. Nabrzeże VIII – odcinek Nr VIII – 1B
a) długość nabrzeża – 40 mb
b) opis techniczny: przyłącze energetyczne 63 A z gniazdami na wtyki 4- stykowe z płaskimi bolcami, przyłącze wodne.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 3 zł.
Wysokość wadium: 11.040 zł.

Termin i miejsce licytacji: 11 maja 2018 roku o godz. 10:30, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

3. Nabrzeże VIII – odcinek Nr VIII – 1C
a) długość nabrzeża – 40 mb
b) opis techniczny: przyłącze energetyczne 63 A z gniazdami na wtyki 4- stykowe z płaskimi bolcami, przyłącze wodne.
Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 3 zł.
Wysokość wadium: 11.040 zł.

Termin i miejsce licytacji: 11 maja 2018 roku o godz. 11:00, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu, drugi przetarg może być przeprowadzony po upływie 7 dni od daty wyznaczonej na licytację stawki czynszu w pierwszym przetargu.

Informacji udziela Dział Najmu i Dzierżaw GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania