Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem lokali użytkowych w Gdańsku, ul. Przełom 9, na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających

Wyniki przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu zwanego dalej przetargiem ograniczonym na najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających, położonych przy ul. Przełom 9 w Gdańsku na okres trzech lat:

1.  W dniu 31 maja 2017 roku  przetarg ustny ograniczony – licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Hangar Nr 1 położonego przy ul. Przełom 9 w Gdańsku na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających na okres trzech lat zakończył się bezwynikowo i objęty zostanie drugim przetargiem.

II przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 ze stawką do licytacji 3 zł za 1 m2/m-c netto i wadium 4.905 zł.

2.  W dniu 31 maja 2017 roku  przetarg ustny ograniczony – licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Hangar Nr 2 położonego przy ul. Przełom 9 w Gdańsku na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających na okres trzech lat zakończył się bezwynikowo i objęty zostanie drugim przetargiem.

II przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:30 ze stawką do licytacji 3 zł za 1 m2/m-c netto i wadium 4.806 zł.

3. W dniu 31 czerwca 2014 roku  przetarg ustny ograniczony – licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Hangar Nr 3 z gruntem przyległym położonego przy ul. Przełom 9 w Gdańsku na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających na okres trzech lat zakończył się bezwynikowo i objęty zostanie drugim przetargiem.

II przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017  roku o godz. 11:00 ze stawką do licytacji 3 zł za 1 m2/m-c netto i wadium 1.263 zł