Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, na prowadzenie działalności związanej ze sportem, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, na prowadzenie działalności związanej ze sportem, na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin i miejsce licytacji : 26 października 2018 r., godz. 10.30 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa lokalu –  63,37 m², kubatura – 164,76 m³
  • opis techniczny:  podłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wc

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,41 zł.

Wadium w wysokości: 5.402 zł   należy wpłacić na konto: Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy     ul. Traugutta 29 w dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.