Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do trzech lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin i miejsce licytacji: 12 czerwca 2018 r., godz. 10.00 Gdańsk, ul. Traugutta 29

– powierzchnia użytkowa lokalu – 52,20 m²
– opis techniczny: podłącza energetyczne,1 gniazdo elektryczne – 230 V
– lokal wyposażony jest w sprzęt wodny: łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, Yoga kajaki i kamizelki ratownicze.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,41 zł.

Wysokość wadium: 4.450 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji udziela Dział Usług GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Dokumnetacja do pobrania