Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm w Gdańsku  przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Nr 46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk  przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej, na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji : 25 października  2018 r., godz. 10.00, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Dariusz Borcowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Studio Sylwetki Forfit Dariusz Borcowski”, Gdańsk posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa – 54,26 m2, kubatura 168,21 m3
  • opis techniczny, podłączenie energetyczne, podłączenie wodne i kanalizacyjne, wc, co, lady kawiarniane, niezależny system antywłamaniowy.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,41 zł.

Wadium w wysokości  4.625 zł   należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.