Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych znajdujących się  przy ul. Długie Pobrzeże w Gdańsku,  na okres 10 lat, na obsługę Terminalu  Pasażerskiego: kasy biletowe oraz szalet ogólnodostępny.

 • właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
 • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Przeznaczone do wynajmu lokale zajmują dotychczasowi najemcy: Jerzy Latała – Gdańsk (Lokal Nr 1)  Darkis Travel s.c. – Gdynia, (Lokal Nr 2), Arkadiusz Boruszewski Firma Prywatna „SWC” – Kościerzyna, (Lokal Nr 3) – posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmą wylicytowaną stawkę czynszu.

 1. Lokal nr 1 – Kasa biletowe
  a) powierzchnia użytkowa: 33,50 m2
  b) opis techniczny: przyłącze elektryczne.

Stawka czynszu netto do licytacji za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,90 zł .

Wadium w wysokości: 2.905 zł.

Termin i miejsce licytacji: 11 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00,  Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

 1. Lokal nr 2 kasy biletowe
  a) powierzchnia użytkowa: 26,00 m2
  b) opis techniczny: przyłącze elektryczna.

Stawka czynszu netto do licytacji za 1 m2 /mc powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,90 zł.

Wadium w wysokości: 2.255 zł.

Termin i miejsce licytacji: 11 kwietnia 2019 roku o godz. 10:30,  Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

 1. Lokal nr 3 – szalety ogólnodostępne
  a) powierzchnia użytkowa: 98,20 m2
  b) posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Stawka czynszu netto do licytacji za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,90 zł.

Wadium w wysokości: 8.514 zł

Termin i miejsce licytacji: 11 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00,  Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie