Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego Nr  46 znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu            –         Gmina Miasta Gdańska
– administrator lokalu    –         Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji : 10 lutego 2023r., godz. 10:00, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

 Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa – 54,26 m2, kubatura 168,21 m

– opis techniczny, przyłącze energetyczne, wodne – kanalizacyjne, wc, co,

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 31,09 zł.

Wadium w wysokości  5061,00 zł  należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, drugi przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 668 KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie