Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych– terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa

Informacja o aktualizacji Załączników do Regulaminu przetargu

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność gastronomiczną wraz z działalnością sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnią sprzętu plażowego i wodnego, na okres 10 lat.

Termin i miejsce przetargu: 12 lutego 2018 r. godz. 10.00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS w Gdańsku, przy ul. Traugutta 29 do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 10.00.

Wywoławcze stawki czynszu za 1 m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:
– 24,20 zł/m2/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości zabudowanej,
– 12,12 zł/m²/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości niezabudowanej,
– 1,80 zł/m2/mc – na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego.

Wadium w wysokości 40.000 zł na każdy punkt, należy wnieść przelewem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu.

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania