Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – pomieszczenia piwniczne, znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność magazynowo – usługową, na okres 3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 18 lutego 2020 r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Dane lokalu:
– powierzchnia  użytkowa  – 70 m 2, kubatura 180 m 3
– opis techniczny: podłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i co.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m 2/mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 29,42 zł.

 Wadium w wysokości 6.179,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez wskazania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie