Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Nr  46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk  przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, na okres  3 lat.

– właściciel lokalu          –  Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu  –  Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 14 stycznia 2020r., godz. 1000, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12

 Dane lokalu:
– powierzchnia użytkowa – 54,26 m2, kubatura 168,21 m3

– opis techniczny, podłączenie energetyczne, podłączenie wodne i kanalizacyjne, wc, co, lady kawiarniane, niezależny     system antywłamaniowy.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,90 zł

Wadium w wysokości 4.705,-zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie