Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność sportowo-szkoleniową, na okres 2 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 06 lutego 2020 r., godz. 1000  Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje Stowarzyszenie „Klub Strzelających Inaczej KSI”, 81-183 Gdynia, ul. Boisko 31/64, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa  – 537  m2,  kubatura 3002,20 m3
– opis techniczny: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, alarmowa

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 10,00 zł.

 Wadium w wysokości: 16.110,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie