Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm w Gdańsku przeznaczonego na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej lub działalności handlowo-usługowej związanej ze sportem i rekreacją, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk  przeznaczonego na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej lub działalność handlowo-usługowej związanej ze sportem i rekreacją,  na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji : 25 października 2018 r., godz. 10.30,  80-807 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Dariusz Borcowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Studio Sylwetki Forfit Dariusz Borcowski, Gdańsk”, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa – 262,40 m2,  kubatura 813,44 m3
  • opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, co, wc, szatnia, natryski.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  28,41 zł.

Wadium w wysokości 22.365 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.