Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem  lokalu użytkowego – pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 18 marca 2019 r., godz. 10.00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Robert Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pirania Prince Robert Pawłowski w Gdańsku, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

  • powierzchnia lokalu użytkowego  – 11 m2
  • opis techniczny: podłączenie energetyczne, brak ogrzewania.

Stawka czynszu (netto ) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,90 zł.

Wadium w wysokości 954 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez wskazania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie