Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 31 znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 31 znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres trzech lat.
– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska
– administrator lokalu – GOS z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29

Termin i miejsce licytacji: 28 listopada 2017 r., godz. 10.00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Aneta Lewandowska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO URODY „BEAUTY 4U” ANETA LEWANDOWSKA w Gdańsku do dnia 30 listopada 2017 roku.

– powierzchnia użytkowa lokalu – 16 m2
– opis techniczny: podłączenie energetyczne, niezależny system antywłamaniowy, lada i regały

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,24 zł.

Wysokość wadium: 1.356 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji udziela Dział Usług GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

dokumentacja do pobrania