Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 30 znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność, biurowo-usługową, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska
– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

Termin i miejsce licytacji: 09 marca 2020r., godz. 1100 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Dane lokalu:
– powierzchnia użytkowa lokalu – 16 m2, kubatura 48 m3
– opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodno-kanalizacyjne i co.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 29,42 zł.

Wysokość wadium: 1.413,- zł  należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie