Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 43 Kiosk (sklepik sportowy) znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 01 lipca  2019 r., godz. 1100 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Arkadiusz Filowiat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pływarek Arkadiusz Filowiat w Gdańsku, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

  • powierzchnia lokalu użytkowego  – 7,50 m2
  • opis techniczny: podłączenie energetyczne, niezależny system antywłamaniowy, lada i regały.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 28,90 zł.

Wadium w wysokości 651,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez wskazania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie