Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 43 Kiosk (sklepik sportowy) znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres 3 lat.

 

– właściciel lokalu      –          Gmina Gdańsk

– administrator lokalu –          Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 9 września 2022 r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12

Dane lokalu:

– powierzchnia lokalu użytkowego  – 7,50 m2

– opis techniczny: podłączenie energetyczne, niezależny system antywłamaniowy, lada i regały.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 31,09 zł.

Wadium w wysokości 700 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez wskazania przyczyny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie