Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową teren plaży w Gdańsku Jelitkowie na prawo od wejścia nr 74 i 76, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na okres 3 sezonów letnich od dnia 1 maja do dnia 30 września 2023, 2024 i 2025 roku.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Pisemne oferty na dzierżawę gruntu należy składać w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk do dnia 24 marca 2023r. do godz. 10:00

Formularz oferty wraz ze wzorem umowy dostępne są na stronie www.sportgdansk.pl.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą stawki czynszu określone w wykazie.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących dzierżawy udziela Dział Najmu i Dzierżawy GOS, pod tel. 58 524 18 51 lub tel. 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Dokumenty do pobrania – 528 KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie