Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne jednostki basenowe w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021.

Minimalna stawka najmu wynosi:

– za jednostkę basenową (2 x 40 minut) w tygodniu – 667,34 zł netto bez podatku VAT

– za jednostkę basenową (3 x 40 minut) w weekend – 1.001,- zł netto bez podatku VAT.

Wadium w wysokości: 5.000,- zł     

należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem Oferty.

Oferty przyjmujemy w Gdańsku w siedzibie GOS do dnia 13 listopada 2019r. do godz. 1000.

Warunki najmu wolnych jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS  www.sportgdansk.pl

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie