Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajmu miejsce o łącznej powierzchni 4 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych wraz z dozownikiem wody pitnej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 16,54 zł.

Wadium w wysokości: 4.466,00 zł  należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, w tytule przelewu podając „wadium – automaty w Pływalni Osowa”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 27 lipca 2023 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe warunki najmu miejsca wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania postępowania na najem miejsca bez wskazywania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 2,64 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie