Najem miejsca o powierzchni 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajmu miejsce o powierzchni 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za 1 m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 10,14 zł.

Wadium w wysokości: 2.738,- zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 06 września 2018 r. do godz. 1500.

Warunki najmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Dokumenty do pobrania