Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego, znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, na prowadzenie działalności gastronomicznej z miejscami noclegowymi, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu           –          Gmina Miasta Gdańska
– administrator lokalu   –          Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 20 września 2022r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12. Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca DOM SPORTOWCA ROKO Sp. z.o.o., 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

– powierzchnia lokalu użytkowego – 460 m2
– opis techniczny: przyłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne, co.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 31,09 zł.

Wadium w wysokości 42.905,00 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 3,10 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie