Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego znajdującego się w Pawilonie P-II przy Kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska
– zarządca  lokalu  – Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

Termin i miejsce licytacji: 12 maja 2023r.  godz. 10:00 w Gdańsku,  ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Lokal – WC ogólnodostępny zajmuje dotychczasowy najemca Boruszewski Arkadiusz Firma Prywatna „SWC” 83-400 Kościerzyna, posiadający pierwszeństwo przed przedmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

– powierzchnia użytkowa – 35,43 m

– opis techniczny: przyłącze energetyczne, wodne i kanalizacyjne.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  33,79 zł.

Wysokość wadium: 3.592 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się pod numerem telefonu 517 806 587  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 2,15 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie