Najem lokalu użytkowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku w trybie bez przetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
zaprasza

do składania pisemnych ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bez przetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert.

ul. Zawodników 1 w Gdańsku

  • administrator lokalu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdańsk ul. Traugutta 29 (tel.58 5241851),
  • powierzchnia użytkowa – 7,8 m2,

W skład przedmiotu najmu wchodzi:

a) pomieszczenie biurowe

b) dostęp do WC i zaplecza kuchennego w budynku na zasadzie współużytkowania,

c) ogrzewanie centralne – piec olejowy wspólny dla całego budynku.

  • usytuowanie lokalu: lokal na terenie zamkniętym przy stadionie żużlowym na terenie Obiektu Sportowego,
  • stawka czynszu najmu – 2,82 zł netto za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych,
  • przeznaczenie: na działalność fundacji – organizacji pożytku społecznego.

Pisemne oferty o najem lokalu – należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie Dyrektora Gdański Ośrodek Sportu o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem bez przetargu – w drodze zbierania i wyboru oferty z zasadami najmu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdański Ośrodek Sportu oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.sportgdansk.pl.

dokumentacja do pobrania