Najem lokalu użytkowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku w trybie bez przetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert

Wyniki rozpatrzenia ofert w dniu 14 lutego 2017 roku na najem lokalu użytkowego – usytuowanego na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na okres trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku informuje, że na najem w/w lokalu użytkowego oferta złożona przez Fundację Zenona Plecha – Wspierania Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, 80-729 Gdańsk ul. Zawodników 1, ze stawką 2,82 zł/m2/m-c netto, zawiera wszystkie informacje oraz dokumenty określone w Zasadach wynajmu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert i została przyjęta do zawarcia umowy najmu.