Najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych – usytuowanego na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na okres trzech lat

Wyniki rozpatrzenia ofert w dniu 25 sierpnia 2017 roku na najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych, usytuowanego na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na okres trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na najem w/w lokalu użytkowego oferta złożona przez Fundację Zenona Plecha – Wspierania Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, 80-729 Gdańsk ul. Zawodników 1, ze stawką 2,82 zł./m2/m-c netto, zawiera wszystkie informacje oraz dokumenty określone w Zasadach wynajmu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert i została przyjęta do zawarcia umowy najmu na okres trzech lat.