Najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do trzech lat.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do trzech lat.

– właściciel lokalu        –           Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu  –           Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin i miejsce licytacji : 16 sierpnia 2018r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Sławomir Lampkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BE-LUX Sławomir Lampkowski w Gdańsku do dnia podpisania umowy z nowym najemcą, wyłonionym w nowym przetargu, lub do dnia 1 października 2018 roku w zależności, który termin będzie wcześniejszy. Zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały XXXIV/1045/05 GOS informuje o ryzyku nie zwolnienia lokalu przez jego dotychczasowego najemcę.

– powierzchnia użytkowa lokalu – 52,20 m²

– opis techniczny: podłącza energetyczne,1 gniazdo elektryczne – 230 V

– lokal wyposażony jest w sprzęt wodny: łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, Yoga kajaki

i kamizelki ratownicze.

 

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:28,41 zł

Wysokość wadium: 4.450 ,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Dokumenty do pobrania

Informacji udziela Dział Usług GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.