Najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w semestrze II roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w semestrze II roku szkolnego 2017/2018.

Minimalna stawka najmu wynosi:
– za jednostkę basenową (2 x 40 minut) w tygodniu od poniedziałku do piątku – 667,34 zł netto bez podatku VAT
– za jednostkę basenową (3 x 40 minut) w weekend (sobota, niedziela) – 1.001 zł netto bez podatku VAT.

Wadium w wysokości: 5.000 zł.
należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem Oferty.

Oferty przyjmujemy w Gdańsku w siedzibie GOS do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania