Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne jednostki basenowe w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Minimalna stawka najmu wynosi:

  • za jednostkę basenową (2 x 40 minut) – 667,34 zł netto bez podatku VAT
  • do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczona kwota podatku VAT w obowiązującej wysokości

Wadium w wysokości: 5.000 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem Oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.

Warunki najmu wolnych jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS  www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub  517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie