Najem jednostek basenowych w Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe w Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018.

Minimalna stawka najmu wynosi:

  • za blok dwóch jednostek basenowych (2 x 40 minut) w tygodniu od poniedziałku do piątku – 666 zł netto bez podatku VAT
  • za blok trzech jednostek basenowych (3 x 40 minut) w weekend (sobota, niedziela) – 999 zł netto bez podatku VAT.

Wadium w wysokości: 5.000 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem Oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS w Gdańsku do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub  517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania