Najem jednostek basenowych w Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu ofert na najem bloków jednostek basenowych w Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniach od 31 maja do dnia 01 czerwca 2017 roku, złożonych w GOS w Gdańsku na najem jednostek basenowych w Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

  1. Weronika Sokołowska, ul. Gdańska 9a, 83-035 Kłodawa, (Oferta  Nr 19)

poniedziałek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.552,84 zł

wtorek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.551,21 zł

środa godz. 17.20-18.40 stawka – 1.557,72 zł

czwartek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.556,09 zł

piątek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.559,34 zł

sobota godz. 09.00-11.00 stawka – 2.336,58 zł

sobota godz. 11.00-13.00 stawka – 2.339,02 zł

niedziela godz. 09.00-11.00 stawka – 2.336,58 zł

niedziela godz. 11.00-13.00 stawka – 2.339,02 zł

  1. Damiana Mrożek, ul. Słowackiego 15/2, 83-262 Czarna Woda, prowadzącym Damian Mrożek FYRSTA – CENTRUM SPORTU I REKREACJI, (Oferta Nr 21)

poniedziałek godz. 19.20-20.40 stawka –  900 zł

  1. Piotr Trojanowski, ul. Olsztyńska 3c/130, 80-395 Gdańsk, prowadzącym Centrum Rekreacyjno-Sportowe AQUA Piotr Trojanowski, ul. Rdestowa 140 E/52, 81-577 Gdynia,  (Oferta Nr 20)

wtorek godz. 19.20-20.40 stawka – 1.003,30 zł

czwartek godz. 19.20-20.40 stawka – 1.003,30 zł

piątek godz. 19.20-20.40 stawka – 1.010,20 zł

  1. Adam Mikołajewski, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, ACTIVE WAY ADAM MIKOŁAJEWSKI ul. Suchanka 3/10 80-772 Gdańsk,  (Oferta Nr 12)

środa godz. 19.20-20.40 stawka – 911,20 zł