Najem jednostek basenowych na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13,  80-807 Gdańsk dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i ogłasza konkurs ofert.

Podmiotami upoważnionymi i dopuszczonymi do udziału w konkursie ofert są kluby sportowe (do juniora włącznie) organizacje pozarządowe, działające na rzecz dzieci i młodzieży.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 27 sierpnia 2020r. do godz. 1000

Warunki najmu jednostek basenowych na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania Warunków najmu bez wskazania przyczyny.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA