Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do licytacji elektronicznej jednostek basenowych w Pływalni Chełm w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13, na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Minimalna stawka za jednostkę basenową na niecce dużej wynosi 360,00 zł netto, na nieckach małych wynosi 180,00 zł netto.

Wadium wynosi: 6.000,- zł.  

Rozpoczęcie licytacji:

a) pierwszej jednostki na niecce dużej odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, zakończenie licytacji pierwszej jednostki  odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 o godz. 10:00, a każde rozpoczęcie oraz zakończenie kolejnych jednostek odbywać się będzie co 10 minut;

b)pierwszej jednostki na niecce małej Nr 1 odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, zakończenie licytacji pierwszej jednostki odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 o godz. 10:00, a każde rozpoczęcie oraz zakończenie kolejnych jednostek odbywać się będzie co 10 minut;

c)pierwszej jednostki na niecce małej Nr 2 odbędzie się dnia 15 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, zakończenie licytacji pierwszej jednostki odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 o godz. 10:00, a każde rozpoczęcie oraz zakończenie kolejnych jednostek odbywać się będzie co 10 minut.

Na stronie licytacjebip.sportgdansk.pl będą widoczne dokładne godziny i minuty trwania licytacji jednostek.

Warunki licytacji jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień udziela się w siedzibie Wynajmującego:

a) w sprawach dotyczących warunków umowy w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51,

b) w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu wyjaśnień udziela Dział IT e-mail: licytacjebip@sportgdansk.pl.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (1,04MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie